GRAFISK DESIGN

Navet i vårt företag är känslan för färg och form. Samtidigt försöker vi vara lyhörda för kundens tankar och idéer för bästa möjliga resultat.

LOGOTYPER

Val av färg och form är en process som får ta sin tid. En nöjd kund är bekräftelsen på vår kvalitet.

GRAFISK PROFIL

För att hålla samman företagets kommunikationsmaterial jobbar vi ofta parallellt med utformningen av en grafisk manual.

KATALOGDESIGN & UTFORMNING

En genomarbetad grafisk design och form skapar ett kvalitetsintryck för hela företaget. Ett arbete som bygger på en god känsla kombinerat med lyhördhet för kunden och branschkännedom. Här samarbetar vi ofta med originalare på företaget som gör produktsidorna och vi gör de inledande sidorna.

MARKNADSKONCEPT

Ett genomarbetat marknadskoncept där företagets affärsidé och med en marknadskartläggning som bas tar vi fram ett förslag på marknadsföringsupplägg. För nystartade bolag en välkommande hjälp i uppbyggnadsfasen