ANNONSER

Vi erbjuder grafisk framtagning av annonser i olika utförande och storlekar. Genom våra goda kontakter med tidningar och andra sociala medier tar vi fram attraktiva offerter samt bokar annonsutrymme. Efter Ditt godkännande av annonsen ser vi till att skicka in den till valda tidningar i god tid före publicering.

UTBUDSANNONSER

Visar ofta ett urval av företagens sortiment och vad som erbjuds.

DIREKTERBJUDANDEN

Priskampanjer i olika former, ofta tidsbegränsade.

PROFILANNONSER

Här vill företagen kommunicera ett budskap mer fokuserat.

PLATSANNONSER

Det blir alltmer viktigt att skapa attraktiva platsannonser för att synas.

RÖRLIGA ANNONSER

En del annonser används endast i digitalt format , t.ex. på den egna hemsidan och då kan annonser med flera motiv, som byter av varandra, användas