Spes

- Suicidprevention & Efterlevandestöd

NY LOGOTYPE

En ny logotyp har sett dagens ljus till Spes som är en rikstäckande ideell organisation för alla som mist en familjemedlem, släkting eller god vän genom suicid. Uppdraget vi fick var att skapa en logotyp som skulle vara varmare och mer distinkt i färgskalan. Den tidigare logotypen var betydligt mjukare i sin framtoning, främst genom milda färger som gjorde läsbarheten sämre. Främst då den applicerades mot en bakgrund.

GRAFISK PROFILERING

Uppdraget vi fick var att skapa en logotyp som skulle vara varmare och mer distinkt i färgskalan. Den tidigare logotypen var betydligt mjukare i sin framtoning, främst genom milda färger som gjorde läsbarheten sämre. Främst då den applicerades mot en bakgrund.
Den nya färgskalan har delvis hämtat inspiration från det turkoslila bandet som används till Survivors of Suicide Loss Day som varje år uppmärksammar internationellt alla som förlorat närstående i suicid.
Under arbetets gång med loggan växte också beslutet fram att i fortsättningen ska det inte vara enbart versaler på förkortningen Spes utan enbart bokstaven S. Innebär en något mjukare känsla för ordet och det passade alldeles utmärkt in i nya logotypen.
Tillsammans med den nya hjärtformade symbolen har resultatet blivit över all förväntan.
Både vi och arbetsgruppen i Spes är mycket nöjda med resultatet och den grafiska profilen är nu applicerad på deras hemsida, sociala medier, nyhetsbrev, informationsmaterial samt deras medlemstidning Förgätmigej. Tillsammans med logotypen levererades även en omfattande grafisk profil samt loggor till alla lokala kretsar av Spes Riksförbund.

FOLDER

Spes folder för anhöriga är en viktig del av Spes arbete för att sprida sitt budskap, den skickas ut till anhöriga drabbade av suicid. Här finns information om organisationen och hur man blir medlem.

MEDLEMSTIDNING

Spes grundades 1987 och några år efter det fick vi som uppgift att ta fram en medlemstidning. I början var den väldigt enkel och innehöll inte så många sidor.

Genom åren har den utvecklats både till utseende och innehåll. Föreningen har också växt till att idag vara en mycket viktig del av samhället. De gör ett otroligt jobb och ska verkligen berömmas för sina insatser inom suicid.

Vi känner oss enormt stolta att vi fortfarande efter 35 år har förtroendet att producera tidningen. Ett stimulerande projekt och känslan är alltid lika tillfredsställande när vi får leveransen från tryckeriet…

Även här har den nya grafiska profilen applicerats vilket har lyft tidningen ytterligare.