SMÅFORMAT

Mindre trycksaker och mindre volymer, fixar vi snabbt och lätt.

MALLAR/ FORMULÄR

Interna formulär, beställningsformulär, numrerade servicerapporter är exempel på formulär vi tar fram och trycker.

ETIKETTER

Tryckfärdiga original för speciella etiketter för “Färdigt gods”, “Hanteras varsamt” etc kan företagsanpassas med logotype.

BILJETTER

Biljetter till olika evenemang, numreras och perforeras på tryckeriet.

VÄRDEKUPONGER

Utformning av kundspecifika värdekuponger med numrering, kan skapa merförsäljning.

PRESENTKORT

Företagets eget utformade presentkort bör vara både snyggt och informativt. Hos oss kan Du få din helt egna personliga touch.

STÄMPELKORT BUTIK

Originalframtagning av stämpelkort, användbara i butikssammanhang.

TIDBOKNINGSKORT

En enkel kom-ihåg lapp för bokningar hos optiker, tandläkare, frisören m.m.